Μενού Κλείσιμο

A’ Λυκείου

ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΤΑΔΙΔΑΚΤΡΑ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 215€
(9 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ 9

Σε περίπτωση επιλογής μεμονωμένων μαθημάτων-ωρών, ακολουθεί πίνακας διδάκτρων που αντιστοιχεί σε ώρες της επιλογής σας.

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
1,5
60
270
3
95
5135