Μενού Κλείσιμο

A’ Λυκείου

ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΤΑΔΙΔΑΚΤΡΑ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 160€
(9 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ 7
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΚΤΡΑ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΗΜΕΙΑ 1,525€/ΜΗΝΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1,525€/ΜΗΝΑ
ΑΡΧΑΙΑ 230€/ΜΗΝΑ

Σε περίπτωση επιλογής μεμονωμένων μαθημάτων-ωρών, ακολουθεί πίνακας διδάκτρων που αντιστοιχεί σε ώρες της επιλογής σας.

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
1,5
60
270
3
95
5135

Η Α΄Λυκείου είναι μία τάξη στην οποία ο μαθητής θα έρθει σε επαφή με όλα τα γνωστικά αντικείμενα και θα αποφασίσει ποιο του ταιριάζει καλύτερα.
Έτσι θα έχει μία πιο ολοκληρωμένη άποψη για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει από την Β΄Λυκείου και μετά.
Τα φροντιστήρια μας, όπως μπορείτε να δείτε στους παραπάνω πίνακες, έχουν φτιάξει ένα βασικό πρόγραμμα, με τα μαθήματα στα οποία οι μαθητές επιζητούν περισσότερη βοήθεια και τα θεωρούν και πιο απαιτητικά.
Στη συνέχεια, ακολουθούν επιπρόσθετα μαθήματα εξίσου βασικά, που ο μαθητής μπορεί να επιλέξει.
Οι 2 πίνακες μαζί (το σύνολο των μαθημάτων-σύνολο 12 ωρών) αποτελούν και το πλήρες πρόγραμμα για την Α΄Λυκείου.