Μενού Κλείσιμο

Β’ Λυκείου

ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΤΑΔΙΔΑΚΤΡΑ
Β΄ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 200€
(9 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 8
ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΤΑΔΙΔΑΚΤΡΑ
B΄ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β΄ & Γ΄ 2
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1
ΧΗΜΕΙΑ Β΄ & Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 275€
(9 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕIΣ)
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 11
ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΤΑΔΙΔΑΚΤΡΑ
B΄ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ &ΖΩΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β΄ & Γ΄ 2
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1
ΧΗΜΕΙΑ Β΄ & Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 250€
(9 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 10
ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΤΑΔΙΔΑΚΤΡΑ
Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2
Α.Ε.Π.Π. 1
Α.Ο.Θ. 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 200€
(9 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 8

Σε περίπτωση επιλογής μεμονωμένων μαθημάτων-ωρών, ακολουθεί πίνακας διδάκτρων που αντιστοιχεί σε ώρες της επιλογής σας.

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
1,5
60
270
3
95
5135