Μενού Κλείσιμο

Εκπαιδευτικό Υλικό

Τα φροντιστήρια μας παρέχουν, σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και  του Γυμνασίου τα βιβλία που έχουν επιμεληθεί οι διδάσκοντες καθηγητές του κάθε αντικειμένου.

Τα βιβλία αυτά περιέχουν επεξηγήσεις , ερμηνευτικά σχόλια και ασκήσεις πάνω στη διδακτέα ύλη, που βοηθούν τον μαθητή στην κατανόηση της ύλης και στην εξοικείωση του με τις ζητούμενες ασκήσεις.