Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση Γονέων

Η ενημέρωση των γονέων είναι κύριο μέλημα για τα φροντιστήρια μας. Έτσι:

  • Κάθε περίπου 2 μήνες ( Οκτώβριο- Δεκέμβριο- Φεβρουάριο –Απρίλιο) πραγματοποιείται  το ραντεβού του γονέα με τον καθηγητή (συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ) όπου ο καθηγητής βασιζόμενος στην εικόνα του μαθητή μέσα στην τάξη και  στην εικόνα που έχει από τις γραπτές διαδικασίες, ενημερώνει τον γονέα για την πρόοδο του παιδιού του.
  • Επίσης, ακούει τις παρατηρήσεις, που ίσως να έχει ο γονέας και αποφασίζουν από κοινού για την αντιμετώπιση του μαθητή στη συνέχεια της σχολικής χρονιάς.
  • Σε περίπτωση που ο καθηγητής κρίνει αναγκαίο να ενημερώσει για κάτι έκτακτο  τον γονέα, πραγματοποιείται τηλεφωνική επαφή μαζί του.
  • Ενημέρωση γονέα πραγματοποιείται και στην περίπτωση που ο μαθητής δεν εμφανιστεί στο μάθημα (15 λεπτά μετά τον αναμενόμενο χρόνο προσέλευσης.)
  • Η ενημέρωση αυτή αποτελεί και έναν από τους βασικούς κανόνες των φροντιστηρίων μας, που λαμβάνει ο γονέας κατά την εγγραφή του μαθητή.