Μενού Κλείσιμο

Επικοινωνία

Διεύθυνση φροντιστηρίου: Τζούλη Ειρήνη, Κοινωνιολόγος
Υπεύθυνος σπουδών μέσης εκπαίδευσης:  Τσούνιας Βασίλης, Οικονομολόγος
Υπεύθυνη σπουδών ξένων γλωσσών:  Ελένη Βγόντζα

Διεύθυνση:

Κεντρικό : Πίνδου 7, Πεύκη
Τηλέφωνο :   210-6140234

Ώρες λειτουργίας:14:00 – 22:00
Email: info@eumathisi.gr