Μενού Κλείσιμο

Γ’ Λυκείου Θερινό Πρόγραμμα

Οι μαθητές που τελειώνουν την Β΄Λυκείου, έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις της επόμενης χρονιάς.

Το θερινό πρόγραμμα διαρκεί 5 εβδομάδες.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται τα εβδομαδιαία προγράμματα των ομάδων προσανατολισμού που είναι τα εξής:

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Γ΄ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 355€
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΟ 50€
ΣΥΝΟΛΟ 11
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Γ΄ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 455€
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ 14
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Γ΄ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ &ΖΩΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 420€
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ 12
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
Α.Ο.Θ 2
Α.Ε.Π.Π. 2
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 355€
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ 11

 Μετά την ολοκλήρωση των 5 εβδομάδων ακουλουθούν στις αρχές του Σεπτεμβρίου επαναληπτικά διαγωνίσματα σε όλη την διδαχθείσα ύλη του θερινού προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα ξεκινά και το χειμερινό πρόγραμμα της προετοιμασίας.