Μενού Κλείσιμο

Γ’ Λυκείου

ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΤΑΔΙΔΑΚΤΡΑ
Γ΄ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 300€
(9 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΟ 50€
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 11
ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΤΑΔΙΔΑΚΤΡΑ
Γ΄ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 360€
(9 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14
ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΤΑΔΙΔΑΚΤΡΑ
Γ΄ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ &ΖΩΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 350€
(9 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ 13
ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΤΑΔΙΔΑΚΤΡΑ
Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
Α.Ο.Θ 2
Α.Ε.Π.Π. 2
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ 300€
(9 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΒΙΒΛΙΑ 50€
ΣΥΝΟΛΟ 13

Σε περίπτωση επιλογής μεμονωμένων μαθημάτων-ωρών, ακολουθεί πίνακας διδάκτρων που αντιστοιχεί σε ώρες της επιλογής σας.

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
285
3110
4140
5165