Μενού Κλείσιμο

Κέντρο Μελέτης Γυμνασίου

Το Κέντρο Μελέτης Γυμνασίου λειτουργεί από τις 15:00 έως τις 18:00 καθημερινά και:

  • εξασφαλίζει το γρήγορο και σωστό διάβασμα των μαθημάτων της επόμενης ημέρας
  • διδάσκει στον μαθητή τον τρόπο του διαβάσματος, έτσι ώστε να μπορεί αργότερα να  είναι αποδοτικός στα μαθήματα του και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις του Λυκείου
  • δίνει στον μαθητή την ευκαιρία να εξοικονομήσει ελεύθερο χρόνο.

Το πρόγραμμα του κέντρου μελέτης γυμνασίου είναι το εξής:

1Ο ΤΜΗΜΑ

ΩΡΑΜΑΘΗΜΑΤΑ
15:00-16:30ΓΛΩΣΣΑ-ΑΡΧΑΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ)
16:35-18:00ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

2Ο ΤΜΗΜΑ

ΩΡΑΜΑΘΗΜΑΤΑ
15:00-16:30ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)
16:35-18:00ΓΛΩΣΣΑ-ΑΡΧΑΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του 1⁄2 προγράμματος