Μενού Κλείσιμο

Πρόσθετες Παροχές

  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ / ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Οι μαθητές του Λυκείου  γράφουν εβδομαδιαία διαγωνίσματα πάνω στην διδαχθείσα ύλη, έτσι ώστε ο καθηγητής να έχει ολοκληρωμένη άποψη για την πρόοδο του κάθε μαθητή. Οι μαθητές της Γ΄Λυκείου  γράφουν τεστ προσομοίωσης , με θέματα παρεμφερή των πανελληνίων εξετάσεων.

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Τα φροντιστήριά μας σε συνεργασία με εξιδεικευμένο κέντρο συμβουλευτικής, παρέχει στους μαθητές του Λυκείου συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, δηλαδή η επιλογή σπουδών και
επαγγέλματος, είναι ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας. Μια σωστή επιλογή μπορεί να
γίνει η αφετηρία μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Αντιθέτως, μια άστοχη επιλογή
μπορεί να οδηγήσει τον νέο σε ένα επάγγελμα που δεν θα τον ενδιαφέρει, γεγονός
που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ολόκληρη τη ζωή του.
Ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, λοιπόν, δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη.
Στο φροντιστήριο ΕΥ ΜΑΘΗΣΗ δίνουμε μεγάλη σημασία στο ζήτημα του
επαγγελματικού προσανατολισμού. Γι’ αυτό και το αντιμετωπίζουμε με τρόπο
επιστημονικό σε συνεργασία με έμπειρους σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

  • ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές της Γ΄Λυκείου έχουν τη δυνατότητα κατά την περίοδο που ξεκινούν οι επαναλήψεις των μαθημάτων,(μήνα Μάρτιο) να διαβάζουν σε ξεχωριστό χώρο του φροντιστηρίου επιτυγχάνοντας:

  1. Ήσυχο και οργανωμένο διάβασμα
  2. Συνεργασία με καθηγητή (επεξηγήσεις, εξέταση μαθήματος)
  • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

           Στα φροντιστήριά μας ο μαθητής μπορεί να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του σε συνεργασία με τον υπεύθυνο σπουδών της μέσης εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη ή να δοθούν οι τελευταίες συμβουλές-οδηγίες από τον υπεύθυνο καθηγητή.