Μενού Κλείσιμο

Πρόσθετες Παροχές

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ / ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Οι μαθητές του Λυκείου  γράφουν εβδομαδιαία διαγωνίσματα πάνω στην διδαχθείσα ύλη, έτσι ώστε ο καθηγητής να έχει ολοκληρωμένη άποψη για την πρόοδο του κάθε μαθητή. Οι μαθητές της Γ΄Λυκείου  γράφουν τεστ προσομοίωσης , με θέματα παρεμφερή των πανελληνίων εξετάσεων.

 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Τα φροντιστήριά μας σε συνεργασία με εξιδεικευμένο κέντρο συμβουλευτικής, παρέχει στους μαθητές του Λυκείου συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, δηλαδή η επιλογή σπουδών και
επαγγέλματος, είναι ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας. Μια σωστή επιλογή μπορεί να
γίνει η αφετηρία μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Αντιθέτως, μια άστοχη επιλογή
μπορεί να οδηγήσει τον νέο σε ένα επάγγελμα που δεν θα τον ενδιαφέρει, γεγονός
που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ολόκληρη τη ζωή του.
Ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, λοιπόν, δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη.
Στο φροντιστήριο ΕΥ ΜΑΘΗΣΗ δίνουμε μεγάλη σημασία στο ζήτημα του
επαγγελματικού προσανατολισμού. Γι’ αυτό και το αντιμετωπίζουμε με τρόπο
επιστημονικό σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων επαγγελματικού
προσανατολισμού Πυξίδα ζωής.
Η προσέγγιση μας βασίζεται σε τρία στοιχεία:

Ηλεκτρονική Διάθεση στο μαθητή του Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Career Gate Test K17»

To Career Gate Test K.17 είναι ένα από τα κορυφαία τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει δοκιμαστεί με απόλυτη επιτυχία στην πράξη τα τελευταία 10 χρόνια με τη χορήγηση του σε περισσότερο από 50.000 χρήστες, ενώ ανανεώνεται συνεχώς και προσαρμόζεται σύμφωνα με επιμέρους ανάγκες και διαφορετικές εκδόσεις. Στηρίζεται σε αναγνωρισμένες επιστημονικές βάσεις, είναι σταθμισμένο, αξιόπιστο έγκυρο, εύχρηστο και εύκολα κατανοητό.
Γρήγορα, μόλις σε 20’-30’ λεπτά, ο χρήστης απαντά μέσα από τον υπολογιστή και το διαδίκτυο με Ναι ή Όχι σε εύκολα κατανοητές ερωτήσεις. Τα συμπεράσματα εκδίδονται άμεσα και περιέχουν με απόλυτα ελεγμένη ακρίβεια το βαθμό ταύτισης της προσωπικότητας του, με ομάδες επαγγελμάτων και επαγγέλματα που του ταιριάζουν σε φθίνουσα κλίμακα, μαζί με ενδείξεις των προοπτικών τους στην αγορά εργασίας και των διεξόδων τους σε άλλα επαγγέλματα.

Στην πολυετή χορήγηση του, δεν υπήρξε ποτέ και από κανένα χρήστη αμφισβήτηση των συμπερασμάτων του, ενώ καθολική ήταν η αποδοχή του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεις και καθημερινή χρήση. Εκτός από τη βασική του έκδοση που αφορά επιλογές σπουδών για επαγγέλματα που συνδυάζονται με ανώτερη εκπαίδευση, διατίθενται και επιμέρους εκδόσεις για μεταπτυχιακές
σπουδές, για επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και αυτόνομα τεστ προσωπικότητας Holland, συναισθηματικής νοημοσύνης κλπ.

To C.G.T. Κ. 17 έχει καταρτιστεί από πολυετείς μελέτες καταξιωμένης πανεπιστημιακής ομάδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του London School of Economics, ειδικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την αγορά εργασίας, με πολλές μελέτες, βιβλία και επιστημονικές δημοσιεύσεις στους συναφείς κλάδους. Οι σχετικές έρευνες επικεντρώνονται και συνδυάζουν την ψυχομετρία με
την αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα. Στηρίζονται στη σύγχρονη και πρωτότυπη ταξινόμηση Κ.17, σε συνδυασμό με αναγνωρισμένες διεθνείς θεωρίες και ειδικότερα αυτή του John Holland.

Αποστολή προσωποποιημένης έκθεσης αναλυτικών αποτελεσμάτων του Τεστ στον εξιδεικευμένο σύμβουλο.
Η έκθεση περιέχει το βαθμό ταύτισης της προσωπικότητας του κάθε χρήστη με τους έξι τύπους του Holland, καθώς και τις κλίμακες αυτοεικόνας και αποφασιστικότητας
που τον διακρίνουν τη δεδομένη στιγμή. Το ενσωματωμένο λογισμικό ελέγχου του τεστ αποκλείει την εξαγωγή λάθος συμπερασμάτων. Ακολουθεί Ατομική συνεδρία με τον μαθητή.

Ατομική Συνεδρία

Οι Συνεδρίες Ατομικής Συμβουλευτικής με πιστοποιημένο σύμβουλο από την ομάδα
της Πυξίδας Ζωής δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα να αναλύσει την
προσωπικότητα και τις επαγγελματικές του κλίσεις, ώστε να διαμορφώσει ένα
ατομικό σχέδιο για τις επαγγελματικές του επιλογές με δυνατότητα εναλλακτικών
λύσεων. Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας αναλύονται τα αποτελέσματα του
ψυχομετρικού τεστ CAREER GATE TEST και ο σύμβουλος σε συνεργασία με το
μαθητή διερευνούν τις επιλογές που δίνει το εκπαιδευτικό σύστημα για την επιλογή
επαγγέλματος. Χρησιμοποιούνται όλα τα εργαλεία και οι τεχνικές για την ορθή
διερεύνηση όλων των παραμέτρων που οδηγούν στην αυτογνωσία και την σωστή
στάθμιση των δεδομένων του ατόμου και της αγοράς εργασίας.
Με το τέλος της συνεδρίας παρέχεται στον μαθητή πλήρης φάκελος με τα κάτωθι:

 • Αναλυτική έκθεση, με τα ατομικά αποτελέσματα του Τεστ Επαγγελματικού
  Προσανατολισμού «Career Gate Test K17»
 • Αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σχολές ενδιαφέροντος (π.χ. Προγράμματα
  Σπουδών κ.ά.)
 • Αναλυτική ενημέρωση για τα δεδομένα στην αγορά εργασίας
 • Αντιστοίχιση επαγγελμάτων με κάθε σχολή ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Ιεράρχηση των προσωπικών προτιμήσεων του μαθητή
 • Προτεινόμενες σχολές
 • Επιπρόσθετες πληροφορίες (π.χ. δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών).
 • Εκπόνηση σεναρίων πτώσης ή ανόδου των βάσεων με τη βοήθεια ειδικού
  λογισμικού

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη ακολουθεί και δεύτερη συνάντηση με τον
μαθητή και τους γονείς του.

Συμπλήρωση και Υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου

Η συμπλήρωση και η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου αποτελούν το τελευταίο –αλλά και το πιο κρίσιμο– βήμα, για την εισαγωγή του υποψηφίου στη σχολή της προτίμησή του. Γι΄ αυτό και δεν είναι σωστό να αφήνεται στην τύχη ή στη διάθεση της στιγμής.

Η ΕΥΜΑΘΗΣΗ σε συνεργασία με τον  σύμβουλο είναι στο πλευρό των μαθητών μετά το τέλος των εξετάσεων και κατά την κρίσιμη στιγμή της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού δελτίου. Στόχος είναι ο σύμβουλος να βοηθήσει τον υποψήφιο να υπολογίσει σωστά τα μόρια του, να ιεραρχήσει σωστά τις σχολές προτίμησης του και να διαλέξει τα
σωστά τμήματα και επιστημονικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό έχει προηγηθεί ενημέρωση για τις σχολές και τα τμήματα, τις δυνατότητες στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος, οι επαγγελματικές διέξοδοι κάθε σχολής καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχει.

 • ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές της Γ΄Λυκείου έχουν τη δυνατότητα κατά την περίοδο που ξεκινούν οι επαναλήψεις των μαθημάτων,(μήνα Μάρτιο) να διαβάζουν σε ξεχωριστό χώρο του φροντιστηρίου επιτυγχάνοντας:

 1. Ήσυχο και οργανωμένο διάβασμα
 2. Συνεργασία με καθηγητή (επεξηγήσεις, εξέταση μαθήματος)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

           Στα φροντιστήριά μας ο μαθητής μπορεί να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του σε συνεργασία με τον υπεύθυνο σπουδών της μέσης εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη ή να δοθούν οι τελευταίες συμβουλές-οδηγίες από τον υπεύθυνο καθηγητή.