Μενού Κλείσιμο

Τμήματα

Τα τμήματα είναι :

  • ολιγομελή για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και να λύνονται και όλες οι απορίες τους
  • ομοιογενή για να υπάρχει ισορροπία στο τμήμα και να μην «υστερεί» ή «υπερτερεί» κάποιος μαθητής σε σχέση με τους υπόλοιπους.